Náměty ke čtení

Tato stránka obsahuje seznam knížek, skript a dalších dokumentů, které by se vám mohly při studiu fyziky hodit. Nejedná se o nějak povinné knížky, ale seznam pro zájemce, který vznikl na základě jednou za čas opakujících se dotazů právě na toto téma.

Fyzika

FYKOS

Předně se můžete poučit z již někdy zadaných úloh, které mají vzorová řešení. Můžete mezi nimi vyhledávat pomocí klíčových slov či je systematicky procházet v ročenkách. V ročenkách navíc najdete celé seriály, které se zabývají pokročilejšími partiemi fyziky, a tak výrazně rozšiřují všeobecný fyzikální rozhled.

Pokud byste se zajímali, jak pořádně zpracovat experimentální úlohu, tak na to tu máme také speciální stránku.

Fyzikální olympiáda

Na stránkách Fyzikální olympiády najdete jak archiv se zadáními a řešeními úloh, tak i velmi kvalitní a kompletní knihovničku, ve které je zpracováno mnoho fyzikálních a matematických témat. Největší předností této knihovničky je, že téměř všechny její materiály obsahují řadu řešených úloh ve všech úrovních obtížnosti.

FYZWEB

Na stránkách FYZWEBu můžete najít překlady aktuálních fyzikálních novinek a spoustu pozvánek na různé zajímavé akce; další jeho nedílnou součástí je Odpovědna, ve které vám mohou přední odborníci zodpovědět jakékoli fyzikálně zaměřené dotazy.

Středoškolské učebnice fyziky

Pro první setkání se základními fyzikálními partiemi a principy se nejlépe hodí středoškolské učebnice. Doporučujeme používat učebnice pro gymnázia, například od nakladatelství Prometheus (modrý Přehled středoškolské fyziky od Emanuela Svobody či podrobnější série Fyzika pro gymnázia Svobody, Lepila a dalších). Je pravdou, že některé naše úlohy ale sahají za rámec učiva, které se dá v těchto učebnicích najít, přesto pokud se snažíte pochopit nějaké téma, tak je dobré začít u nich.

Feynmanovy přednášky z fyziky

Jedná se o třídílnou učebnici fyziky sestavenou jedním z nejvýznamnějších fyziků. Pokrývá všechny základní oblasti fyziky. Je psána spíše vysokoškolským způsobem a předpokládá relativně dobré znalosti matematického aparátu – diferenciálního a integrálního počtu, komplexních čísel a dalšího. K třídílné sadě patří ještě čtvrtá kniha – doplněk.

Fyzika – Halliday, Resnick, Walker (HRW)

Dvoudílná učebnice, která je na pomezí středoškolské a vysokoškolské úrovně (dle ČR). Jednotlivé díly jsou zaměřeny na jednotlivé části fyziky. Učebnice pokrývá všechny fyzikální obory. Každá kapitola je uvozena zajímavým fyzikálním problémem. Obsahuje mnoho barevných ilustrací a je středoškolskému čtenáři přístupnější než Feynmanovy přednášky z fyziky.

Sbírka řešených úloh

Najdete ji na stránce http://fyzikalniulohy.cz/. Jedná se o sbírku, kterou připravují lidé zejména z Katedry didaktiky fyziky Matfyzu. Většina příkladů je z různých fyzikálních oborů, ale objevují se zde i příklady z dalších oborů, prozatím z matematické analýzy a lineární algebry. U každého příkladu je odhadnutá obtížnost (jestli jde o příklad pro ZŠ, SŠ či VŠ).

Později se k této sbírce přidaly i http://fyzikalnipokusy.cz/, které se stále vyvíjí a na podobném principu slouží jako bohatý repozitář pro hodnotné fyzikální experimenty.

Internetové učebnice a encyklopedie

Internet je dnes hlavním zdrojem informací - předem však varujeme před bezhlavým opisováním něčeho, co bylo někde na internetu nalezeno. Je vždy dobré ověřit to, jak spolehlivý zdroj nám informaci poskytl. Na druhou stranu je na internetu spoustu kvalitních zdrojů (ale ničemu nevěřte ve všech detailech na 100 % – pisatel se vždy mohl upsat). Doporučujeme

Obecně přírodovědné zdroje

Khanova škola

Na stránkách najdete překlad některých výukových videí z Khan Academy. Videa jsou zde jak z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, tak i chemie, ekonomie a dalších věd.

Odkazy na stránky v cizích jazycích

Angličtina

  • Neustále rozvíjená internetová encyklopedie Hyperphysics
  • physics.stackexchange.com – vůbec největší fyzikální odpovědna s dotazy od základů fyziky, až po vysoce odborné problémy. Pro svůj věhlas a rozsah může také sloužit jako ničím nenapodobený studijní materiál.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz