Deník ze soustředění v CERNu, 24. 4. – 29. 4. 2006

Teprve podruhé v devatenáctileté historii Fyzikálního korespondenčního semináře Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze (FYKOSu) se na konci dubna roku 2006 uskutečnil zájezd určený pro nejúspěšnější řešitele do největšího světového centra fyziky částic – CERNu.

1. DEN (úterý 25. 4. 2006) – Den s experimentální fyzikou (DSEF)

Na tradiční akci FYKOSu, Dni s experimentální fyzikou, se sešlo přibližně 50 řešitelů (+ doprovod a někteří organizátoři), kteří měli ojedinělou možnost porozhlédnout se po Ústavu jaderné fyziky v Řeži u Prahy a fyzikálních pracovištích na MFF UK.

a) Ústav jaderné fyziky v Řeži u Prahy:

 • Experimentální jaderný reaktor LVR-15
 • Cyklotron (urychlovač) Tandetron 4130 MC

b) fyzikální pracoviště na MFF UK:

 • Růst krystalů a tavenin
 • Transmisní elektronový mikroskop
 • Řádkovací (Rastrový) elektronový mikroskop
 • Femtosekundová laserová laboratoř
 • Pokusy z mechaniky naživo

Přibližně polovina přítomných (vč. organizátorů z řad studentů MFF UK a pana RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc.) se po ukončení DSEF přemístila autobusem do hotelu Rustica ve Stráži ležícího několik kilometrů od Rozvadova.

2. DEN (středa 26. 4. 2006) – Technické muzeum v Mnichově (Deutsches Museum)

Náplní druhého dne se stala prohlídka jednoho z největších technických muzeí v Evropě, které stojí v hlavním městě Bavorska, Mnichově. A co zajímavého jsme viděli?

 • Objekty mikro i makroskopických rozměrů - motory, turbíny, reaktory, dopravní prostředky (lodě, letadla,…)
 • Detailně popsanou výrobu nejrůznějších látek, skla, porcelánu, keramiky, papíru (od vynálezu až po současnost)
 • Historii tiskáren, počítačů, vah, telefonů, různých měřicích přístrojů,… (ukázky nejstarších i nejmodernějších kousků)
 • Podrobnosti z astronomie, techniky, geografie, chemie, biologie a mnoha dalších věd

Na závěr dne následovala ještě dvouhodinová individuální procházka městem (úchvatnou přírodou, historickým centrem).

3. DEN (čtvrtek 27. 4. 2006) – Lausanne, Ženeva, CERN

Návštěva „olympijského“ města Lausanne, ubytování v sídelním městě mnoha světových organizací a druhém největším městě Švýcarska, Ženevě, hodinová túra po pohoří Jura u Ženevy a první zevrubná prohlídka výstavy Microkosmos v CERNu, tak by bylo možno charakterizovat v pořadí třetí den exkurze.

Navíc se pár dobrovolných „vyvolených“ zúčastnilo večírku s několika fyzikálními kapacitami ČR (např. Prof. Ing. Jiřím Niederlem, DrSc.), místopředsedou vlády pro ekonomiku panem Doc. Ing. Jiřím Havlem, CSc., bývalým ministrem průmyslu a obchodu panem Doc. Ing. Miroslavem Grégrem či ředitelkou Státního ústavu pro jadernou bezpečnost paní Ing. Danou Drábovou, Ph.D.

4. DEN (pátek 28. 4. 2006) – Exkurze v CERNu

Evropská organizace pro jaderný výzkum otevřela konečně všem zainteresovaným „Fykosákům“ své dveře. Někteří její pracovníci se po celé dopoledne stali našimi průvodci. A co nás čekalo?

 • Přednáška o CERNu
 • Detektor Delphi (do roku 2000 v urychlovači LEP)
 • Detektor LHCb (od roku 2007 v urychlovači LHC)
 • Výstava Mikrokosmos

K večeru jsme se ještě stihli projít po Ženevě a jako „třešnička na dortu“ byla přednáška o možnostech studia na MFF UK s organizátory a doktorem Dolejším.

5. DEN (sobota 29. 4. 2006) – Chamonix – Francouzské Alpy

Poslední den nás zavedl do francouzského Chamonix, malebného městečka v nejzápadnější části Alp. I přes nepříliš pěkné, mlhavé počasí se většina z nás rozhodla vyjet lanovkou na vrchol Augille du Midi (3842 m n. m.) ležící „co by kamenem dohodil“ od Mount Blancu. Nad 3000 m n. m. vystřídalo mlhu naprosté jasno s dalekou viditelností. Skupinky, které zůstaly ve městě, se procházely po úpatí Alp.

V Chamonix jsme se ještě společně vyfotili a vyrazili na zpáteční cestu do České republiky.


Poděkování: alespoň tímto způsobem bych chtěl nejen za sebe srdečně poděkovat organizátorům FYKOSu, panu doktoru Dolejšímu a všem lidem, kteří se podíleli na zorganizování této skvělé akce.

autor (účastník akce): Lukáš 'Reve' Cimpl

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz