Týden s aplikovanou fyzikou 2007

K příležitosti 20. výročí Fyzikálního korespondenčního semináře Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze (FYKOSu) se začátkem dubna roku 2007 uskutečnila akce nazvaná Týden s aplikovanou fyzikou (TSAF).

1. DEN (pondělí 2. 4. 2007) – Den s experimentální fyzikou (DSEF)

Na tradiční akci FYKOSu, Dni s experimentální fyzikou, se sešlo přibližně 50 řešitelů vč. doprovodu a některých organizátorů, kteří měli ojedinělou možnost porozhlédnout se po fyzikálních pracovištích na MFF UK.

  • Kalorimetrie
  • Kosmická fyzika
  • Laboratoř jaderné magnetické rezonance
  • Laboratoř nízkých teplot
  • Laboratoř Mössbauerovy spektroskopie
  • Laboratoř optiky
  • Řádkovací tunelový mikroskop
  • Školní reaktor Vrabec
  • Van de Graaffův urychlovač

Přibližně polovina přítomných se po ukončení DSEFu přemístila MHDčkem na kolej Větrník, kde jsme v následujících dvou dnech přenocovali. Večer se konaly seznamovací hry, kdy největší úspěch zaznamenala asi slovenská „fackovačka“ :-). Kolem desáté hodiny jsme byli rozděleni do pěti skupin a započala šifrovačka, která nás zavedla do historického centra Prahy (Václavák, Prašná brána, Staromák, Karlův most, …). Poslední skupina dokončila svou pouť až kolem 3. hodiny ranní!

2. DEN (úterý 3. 4. 2007) – Kolejová vozidla Siemens, Zličín

Náplní druhého dne se stala prohlídka továrny na výrobu kolejových vozidel ve Zličíně u Prahy. Odpoledne nás čekala velice zajímavá a (i pro ty méně chápavé) pochopitelná přednáška pana doc. Jiřího Podolského na téma J. C. Maxvell a teorie elektromagnetismu. Večer jsme shlédli dokumentární film Mise na Měsíc v 3D kině na Flóře, po němž následovala procházka po Vyšehradě, kde jsme se zahřáli několika hrami. Poté nás čekala už jen zpáteční cesta na kolej.

3. DEN (středa 4. 4. 2007) – Observatoř v Ondřejově

V brzkých ranních hodinách jsme se přemístili na hotel v Mnichovicích u Prahy, kde jsme se po krátkém obhlédnutí terénu naobědvali. Po jídle se jedna skupina rozhodla dojít do Ondřejova pěšky, zbytek lidí jel autobusem. Cesta byla příjemná a zajímavostí byla návštěva Hrusic, rodiště malíře Josefa Lady. V Ondřejově jsme se zúčastnili několika exkurzí po místních zařízeních a večer jsme měli možnost pozorovat práci místních vědců v přímém přenosu na největším dalekohledu v ČR tzv. Dvoumetráku. V téže noci se skupina dobrodruhů po zpáteční túře rozhodla poškádlit ostatní, když je budili a tvářili se, jako že už je ráno … :)

4. DEN (čtvrtek 5. 4. 2007) – Elektrárny Dukovany, Dalešice

Poslední den exkurze nás zavedl do naší největší jaderné elektrárny v Dukovanech. Nejdříve jsme si měli možnost prohlédnout místní elektrárenské muzeum a v něm mimo jiné krátký film, několik zmenšených maket místní elektrárny a mnoho dalších zajímavých věcí. Poté jsme pokračovali přímo do strojovny v elektrárně. Také jsme se dozvěděli informace o téměř dokonalé ochraně místního reaktoru. Téměř … :) Nakonec jsme se přemístili k vodní přečerpávající elektrárně v Dalešicích, kde byl styl prohlídky podobný jako v Dukovanech, jenom mnohem kratší.

Při zpáteční cestě do Prahy se pronajatý autobus značky s. r. o. :) odporoučel a většina fykosáků se musela trmácet několik kilometrů do Třebíče a poté podniknout zdlouhavou cestu do našeho hlavního města. Moraváci a Slováci měli na rozdíl od nich štěstí, neboť přestoupili kousek od inkriminovaného místa do autobusu směřujícímu do Brna.

Závěr

Alespoň tímto způsobem bych chtěl nejen za sebe poděkovat organizátorům FYKOSu za zorganizování této skvělé akce. Ač se mohlo na první pohled zdát, že po uskutečnění loňského zájezdu do CERNu se letošní exkurze koná „jen, aby se neřeklo“, opak byl pravdou.

Autor (účastník akce): Lukáš ‘Revey’ Cimpl

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz