Týden s aplikovanou fyzikou 2007

Účastníci

Chybí data.

Organizátoři

Týden s aplikovanou fyzikou

V týdnu 2. až 5. dubna 2007 proběhl první ročník akce pro řešitele Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK (FYKOS) a jeho organizátory1). Nová akce navázala na tradiční každoroční událost Den s experimentální fyzikou (DSEF v pondělí 2. dubna), kterého se zúčastnilo celkem 56 osob, z toho 2 středoškolské profesorky a 12 neřešitelů FYKOSu.

DSEF se téměř pravidelně účastní skupina řešitelů ze Slovenské republiky, která přijíždí do Prahy s několikadenním předstihem (mj. na prohlídku památek). Náplň letošního Dne tvořily exkurze na následující pracoviště MFF UK: Katedra fyziky povrchů a plazmatu, řádkovací tunelovací mikroskop, van der Graaffův urychlovač, laboratoř nízkých teplot a jaderné magnetické rezonance, které se pravidelně opakují, dále jako nová pracoviště: laboratoř optiky, kalorimetrie a laboratoř Mössbauerovy spektroskopie. Pro účastníky starší 16 let byla domluvena exkurze ke školnímu reaktoru Vrabec (Katedra jaderných reaktorů FJFI ČVUT). Překvapivě poslední exkurze se oproti harmonogramu protáhly, neboť účastníci horlivě diskutovali s lektory exkurzí. Částečně to umožnila okolnost, že polovina z nich v Praze zůstala z důvodu účasti na Týdnu s aplikovanou fyzikou (TSAF).

TSAFu se účastnilo 28 pozvaných nejlepších řešitelů FYKOSu, asi třetina byly dívky. První dva dny (v pondělí a v úterý) jsme byli ubytováni na koleji UK Větrník. V úterý 3. dubna proto probíhal program v Praze. Navštívili jsme závod Siemens kolejová vozidla, s. r. o. ve Zličíně. Exkurze začala na vrátnici v historické tramvaji a pokračovala ve výrobní hale závodu. Proces výroby lokomotiv a souprav účastníky zaujal, náš průvodce (místní inženýr) naše dotazy výborně zodpověděl. Na odpoledne si pro účastníky připravil přednášku doc. Podolský (ÚTF MFF UK) s titulem „James Clerk Maxwell a zrození dynamické teorie elektromagnetického pole“. Večer jsme pak zhlédli představení „Mise na měsíc 3D“ v kině IMAX.

Ve středu 4. dubna jsme vlakem odcestovali do Ondřejova. Tento den byl totiž vyhrazen k návštěvě Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově v době 14:00–18:30 a po večeri 20:00–23:00 h. V odpolední části se účastníci seznámili s technickým vybavením a aktuálně řešenou problematikou na těchto pracovištích: dvoumetrový dalekohled Stelárního oddělení, zenit-teleskop (PZT) a robotizovaný dalekohled (BART). Exkurze vedli přední čeští odborníci, kteří dokázali zodpovědět zvídavé dotazy středoškoláků i organizátorů – vysokoškoláků. Díky vyjasnění oblohy mohly po večerní přednášce na Stelárním oddělení proběhnout návštěva vědeckého měření na dvoumetrovém dalekohledu a pozorování oblohy v historické západní kopuli.

Ve čtvrtek 5. dubna nás brzy ráno odvezl autobus do JE Dukovany, kde pro nás byla od 9:00 h naplánována exkurze. Ještě před jejím začátkem jsme si prohlédli fotovoltaickou sluneční elektrárnu v areálu elektrárny. S průvodci jsme absolvovali prohlídku informačního centra. Prohlídka byla především díky průvodcům velice zajímavá, nikdy už nezapomeneme na pocit být součástí aktivní zóny reaktoru. Seznámili jsme se s typy reaktorů, havarijním systémem, problematikou jaderného odpadu i s budoucností jaderné energetiky. Poté následovala samotná exkurze – po bezpečnostní kontrole při vstupu jsme prošli areálem elektrárny a navštívili halu se strojovnou. K vidění bylo mnoho zajímavého, že jsme všechno ani nestačili vstřebat. Na závěr exkurze jsme se dobře naobědvali v místní kantýně.

Odpoledne (13:30–15:30) jsme přejeli do přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Po prohlídce informačního centra jsme se mohli podívat do zázemí elektrárny. Exkurze byla o to zajímavější, že se zrovna pracovalo na výměně jedné z turbín. V podzemí jsme byli nejvíce ohromeni pohledem na potrubí přivádějící vodu na turbíny a hlukem vytvořeným rotující turbínou. Jednu vysloužilou turbínu jsme si na závěr prohlédli venku před elektrárnou.

Tím byl Týden s aplikovanou fyzikou zakončen. Ještě před rozloučením nám účastníci akci pochválili a vyjádřili zájem o její konání i příští rok.

autoři: Jan Prachař a Pavel Brom

Z pohledu účastníka

K příležitosti 20. výročí Fyzikálního korespondenčního semináře Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity v Praze (FYKOSu) se začátkem dubna roku 2007 uskutečnila akce nazvaná Týden s aplikovanou fyzikou (TSAF).

1. DEN (pondělí 2. 4. 2007) – Den s experimentální fyzikou (DSEF)

Na tradiční akci FYKOSu, Dni s experimentální fyzikou, se sešlo přibližně 50 řešitelů vč. doprovodu a některých organizátorů, kteří měli ojedinělou možnost porozhlédnout se po fyzikálních pracovištích na MFF UK.

  • Kalorimetrie
  • Kosmická fyzika
  • Laboratoř jaderné magnetické rezonance
  • Laboratoř nízkých teplot
  • Laboratoř Mössbauerovy spektroskopie
  • Laboratoř optiky
  • Řádkovací tunelový mikroskop
  • Školní reaktor Vrabec
  • Van de Graaffův urychlovač

Přibližně polovina přítomných se po ukončení DSEFu přemístila MHDčkem na kolej Větrník, kde jsme v následujících dvou dnech přenocovali. Večer se konaly seznamovací hry, kdy největší úspěch zaznamenala asi slovenská „fackovačka𔄬. Kolem desáté hodiny jsme byli rozděleni do pěti skupin a započala šifrovačka, která nás zavedla do historického centra Prahy (Václavák, Prašná brána, Staromák, Karlův most, …). Poslední skupina dokončila svou pouť až kolem 3. hodiny ranní!

2. DEN (úterý 3. 4. 2007) – Kolejová vozidla Siemens, Zličín

Náplní druhého dne se stala prohlídka továrny na výrobu kolejových vozidel ve Zličíně u Prahy. Odpoledne nás čekala velice zajímavá a (i pro ty méně chápavé) pochopitelná přednáška pana doc. Jiřího Podolského na téma J. C. Maxvell a teorie elektromagnetismu. Večer jsme shlédli dokumentární film Mise na Měsíc v 3D kině na Flóře, po němž násladovala procházka po Vyšehradě, kde jsme se zahřáli několika hrami. Poté nás čekala už jen zpáteční cesta na kolej.

3. DEN (středa 4. 4. 2007) – Observatoř v Ondřejově

V brzkých ranních hodinách jsme se přemístili na hotel v Mnichovicích u Prahy, kde jsme se po krátkém obhlédnutí terénu naobědvali. Po jídle se jedna skupina rozhodla dojít do Ondřejova pěšky, zbytek lidí jel autobusem. Cesta byla příjemná a zajímavostí byla návštěva Hrusic, rodiště malíře Josefa Lady. V Ondřejově jsme se zúčastnili několika exkurzí po místních zařízeních a večer jsme měli možnost pozorovat práci místních vědců v přímém přenosu na největším dalekohledu v ČR tkz. Dvoumetráku. V téže noci se skupina dobrodruhů po zpáteční túře rozhodla poškádlit ostatní, když je budili a tvářili se, jako že už je ráno … :)

4. DEN (čtvrtek 5. 4. 2007) – Elektrárny Dukovany, Dalešice

Poslední den exkurze nás zavedl do naší největší jaderné elektrárny v Dukovanech. Nejdříve jsme si měli možnost prohlédnout místní elektrárenské muzeum a v něm mimojiné krátký film, několik zmenšených maket místní elektrárny a mnoho dalších zajímavých věcí. Poté jsme pokračovali přímo do strojovny v elektrárně. Také jsme se dozvěděli informace o téměř dokonalé ochraně místního reaktoru. Téměř … :) Nakonec jsme se přemístili k vodní přečerpávající elektrárně v Dalešicich, kde byl styl prohlídky podobný jako v Dukovanech, jenom mnohem kratší.

Při zpáteční cestě do Prahy se pronajatý autobus značky s. r. o. :) doporoučel a většina fykosáků se musela trmácet několik kilometrů do Třebíče a poté podniknout zdlouhavou cestu do našeho hlavního města. Moraváci a Slováci měli narozdíl od nich štěstí, neboť přestoupili kousek od inkriminovaného místa do autobusu směřujícímu do Brna.

Závěr

Alespoň tímto způsobem bych chtěl nejen za sebe poděkovat organizátorům FYKOSu za zorganizování této skvělé akce. Ač se mohlo na první pohled zdát, že po uskutečnění loňského zájezdu do CERNu se letošní exkurze koná „jen, aby se neřeklo“, opak byl pravdou.

Lukáš ‘Revey’ Cimpl

1)
Respektive - poprvé byla tato akce takto nazvána. Navázala na výjezd do CERNu, který proběhl o ročník dříve.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz