Týden s aplikovanou fyzikou 2009

Účastníci

Tereza Jeřábková, Lukáš Cimpl, Zuzana Dočekalová, Miroslav Rapčák, Ondřej Maslikiewicz, Hana Šustková, Lada Peksová, Jakub Töpfer, Jakub Klemsa, Karel Kolář, Petr Ryšavý, Peter Kosec, Veronika Paštyková, Zuzana Bogárová, Patrik Švančara, Katarína Baxová, Jana Baxová, Ján Bogár, Petra Kňažeková, Barbora Drozdová, Tomáš Trégner.

Organizátoři

DSEF & TSAF, 30. 3. až 2. 4. 2009

DSEF

Rovněž v roce 2009 se mohli řešitelé FYKOSu zúčastnit dvou akcí: Týdne s aplikovanou fyzikou (TSAF), jenž začal starší tradiční událostí Den s experimentální fyzikou (DSEF) v pondělí 30. 3. 2009. DSEF je určen pro všechny řešitele semináře a případně jejich přátele či pedagogický doprovod a jeho letošní program proběhl výhradně ve VŠ areálu v Tróji. Program prohlídek fyzikálních pracovišť zavedl 48 účastníků, 1 SŠ profesorku a 5 organizátorů FYKOSu jako průvodců na školní reaktor Vrabec (KJR FJFI ČVUT), na Katedru fyziky povrchů a plazmatu, kde byl letos poprvé představen jev hvizdy (doc. Santolík s pohlednými studentkami) a další skupiny (prach, …), dále na rastrovací tunelový mikroskop (doc. Ošťádal) a van de Graaffův urychlovač (dr. Z. Doležal). Rovněž proběhla již tradiční show v Pavilónu nízkých teplot (doc. M. Rotter, D. Schmoranzer) a prohlídka aparatury nukleární magnetické rezonance. Před vlastními exkurzemi si všichni účastníci vyslechli společnou přednášku RNDr. K. Závěty s titulem Mössbauerova spektroskopie a během dne se všech 5 skupin podívalo rovněž do laboratoře Mössbauerovy spektroskopie.

TSAF

Na zbytek týdne (TSAF 30. 3. – 2. 4. 2009) zůstalo v Praze 25 vybraných nejúspěšnějších řešitelů FYKOSu, kteří byli ubytováni na VŠ koleji Větrník (po vzoru předchozích úspěšných akcí) a v jednotlivých dnech absolvovali exkurze na významná pracoviště a do průmyslových závodů, které využívají fyziku v praxi.

V úterý 31. 3. skupina zavítala na Slovanku do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., kde si mohla vyslechnout výklad a opravdu důkladně si prohlédnout laboratoře a zázemí jednak výkonného laseru PALS (Ing. J. Ulschmied), jednak aktuálně dostavěného tokamaku Compass (J. Mlynář), který je 10x menší než velký plánovaný experimentální tokamak ITER s toutéž geometrií.

Odpoledne si účastníci a organizátoři prohlédli zařízení Skupiny ČEZ, tepelnou elektrárnu Mělník. Prohlídku účastníci začali u chladicích věží, aktivnější z nich se dokonce podívali i do jejich nitra. Následoval průzkum kotelen, kde se spaluje uhlí, odspodu, kde nahlédli až do spalovací komory, až po střechu, odkud bylo vidět po celém okolí a podívali se na obrovské haldy uhlí u elektrárny. Následoval průzkum turbíny, kde bylo pod nohami cítit 50 hertzů a všichni si tam pořádně protáhli ušní bubínky. Po celou dobu skupina čile konverzovala se sdílným pracovníkem elektrárny, který se se všemi ochotně dělil o své vědomosti. Před odchodem na vlak ještě nesměla chybět návštěva řídícího centra se stovkami tlačítek a ukazatelů.

Ve středu 1. 4. skupina odcestovala do Plzně, a to do závodů na výrobu LCD a plasmových televizorů zn. Panasonic. Exkurze do ŠKODA Plzeň ani letos nevyšla (byla opět odvolána ze strany fabriky) a plánovanou prohlídku pivovaru jsme nestihli kvůli aprílovému zpoždění vlaku.

Ve čtvrtek 2. 4. dopoledne účastníci odjeli do hotelu U Dvou pštrosů v Mnichovicích, aby letošní TSAF (v Mezinárodním roce astronomie 2009, podle scénáře předchozí návštěvy v r. 2007) mohl být zakončen návštěvou Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., v Ondřejově. V odpoledním programu proběhla příjemná prohlídka areálu, historických kupolí (včetně pozorování Slunce a Měsíce) a muzea s průvodcem P. Suchanem, poté se vydařila exkurze na horizontální spektrograf s výkladem dr. Kotrče (podle dr. Kotrče byl tento den prvním slunným dnem v novém roce a bylo možné pozorovat sluneční povrch i spektrum a zkoumat jevy ve sluneční fotosféře). Odpolední program pokračoval přednáškou na Stelárním oddělení (o zde zkoumaných problematikách, dr. M. Šlechta aj.) a zevrubnou prohlídkou největšího českého dalekohledu – ondřejovského dvoumetru – a byl zakončen exkurzemi k robotizovanému dalekohledu BART a přístroji D50 (C. Polášek), patřícím skupině astrofyziky vysokých energií.

Po večeři v ondřejovských podnicích (kromě staré hospody, kde zrovna nešla voda a nevařilo se a hostinský byl nevrlý) následovala účast na pozorováních a vědeckých měřeních (doc. M. Wolf a praktikanti, AÚ UK). Během setmění účastníci dokonce mohli pohlédnout do dvoumetru z opačné strany – na primární zrcadlo čekající na pokovení – i pod kapotu a do velínu (komentář s historkami dr. M. Šlechty). Akce byla zakončena nočním výletem zpět do hotelu.

Účastníci i organizátoři si všechny exkurze užili a pochvalovali a nešetřili lektory svými zvídavými dotazy. Lektoři dokázali poutavě představit svůj obor, používaná zařízení, metodiku a zodpovědět všechny otázky. Organizátoři netuší, kolik z účastníků si domluvilo stáž na navštívených pracovištích či nějakou formu spolupráce. Rádi bychom poděkovali všem lektorům a průvodcům (viz výše) za věnovaný čas a zajímavý výklad a organizátorům za přípravu programu a akcí: Z. Kučka (DSEF, úterý), T. Jirotka (středa) a P. Brom (čtvrtek). Obzvlášť bychom chtěli poděkovat Skupině ČEZ za finanční podporu a umožnění výjimečných exkurzí do jejích zařízení.

autor: Pavel Brom

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz