Týden s aplikovanou fyzikou 2009

Účastníci

Chybí data.

Organizátoři

DSEF & TSAF, 30. 3. až 2. 4. 2009

DSEF

Rovněž v roce 2009 se mohli řešitelé FYKOSu zúčastnit dvou akcí: Týdne s aplikovanou fyzikou (TSAF), jenž začal starší tradiční událostí Den s experimentální fyzikou (DSEF) v pondělí 30. 3. 2009. DSEF je určen pro všechny řešitele semináře a případně jejich přátele či pedagogický doprovod a jeho letošní program proběhl výhradně ve VŠ areálu v Tróji. Program prohlídek fyzikálních pracovišť zavedl 48 účastníků, 1 SŠ profesorku a 5 organizátorů FYKOSu jako průvodců na školní reaktor Vrabec (KJR FJFI ČVUT), na Katedru fyziky povrchů a plazmatu, kde byl letos poprvé představen jev hvizdy (doc. Santolík s pohlednými studentkami) a další skupiny (prach, …), dále na rastrovací tunelový mikroskop (doc. Ošťádal) a van de Graaffův urychlovač (dr. Z. Doležal). Rovněž proběhla již tradiční show v Pavilónu nízkých teplot (doc. M. Rotter, D. Schmoranzer) a prohlídka aparatury nukleární magnetické rezonance. Před vlastními exkurzemi si všichni účastníci vyslechli společnou přednášku RNDr. K. Závěty s titulem Mössbauerova spektroskopie a během dne se všech 5 skupin podívalo rovněž do laboratoře Mössbauerovy spektroskopie.

TSAF

Na zbytek týdne (TSAF 30. 3. – 2. 4. 2009) zůstalo v Praze 25 vybraných nejúspěšnějších řešitelů FYKOSu, kteří byli ubytováni na VŠ koleji Větrník (po vzoru předchozích úspěšných akcí) a v jednotlivých dnech absolvovali exkurze na významná pracoviště a do průmyslových závodů, které využívají fyziku v praxi.

V úterý 31. 3. skupina zavítala na Slovanku do Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., kde si mohla vyslechnout výklad a opravdu důkladně si prohlédnout laboratoře a zázemí jednak výkonného laseru PALS (Ing. J. Ulschmied), jednak aktuálně dostavěného tokamaku Compass (J. Mlynář), který je 10x menší než velký plánovaný experimentální tokamak ITER s toutéž geometrií.

Odpoledne si účastníci a organizátoři prohlédli zařízení Skupiny ČEZ, tepelnou elektrárnu Mělník. Prohlídku účastníci začali u chladicích věží, aktivnější z nich se dokonce podívali i do jejich nitra. Následoval průzkum kotelen, kde se spaluje uhlí, odspodu, kde nahlédli až do spalovací komory, až po střechu, odkud bylo vidět po celém okolí a podívali se na obrovské haldy uhlí u elektrárny. Následoval průzkum turbíny, kde bylo pod nohami cítit 50 hertzů a všichni si tam pořádně protáhli ušní bubínky. Po celou dobu skupina čile konverzovala se sdílným pracovníkem elektrárny, který se se všemi ochotně dělil o své vědomosti. Před odchodem na vlak ještě nesměla chybět návštěva řídícího centra se stovkami tlačítek a ukazatelů.

Ve středu 1. 4. skupina odcestovala do Plzně, a to do závodů na výrobu LCD a plasmových televizorů zn. Panasonic. Exkurze do ŠKODA Plzeň ani letos nevyšla (byla opět odvolána ze strany fabriky) a plánovanou prohlídku pivovaru jsme nestihli kvůli aprílovému zpoždění vlaku.

Ve čtvrtek 2. 4. dopoledne účastníci odjeli do hotelu U Dvou pštrosů v Mnichovicích, aby letošní TSAF (v Mezinárodním roce astronomie 2009, podle scénáře předchozí návštěvy v r. 2007) mohl být zakončen návštěvou Astronomického ústavu AV ČR, v.v.i., v Ondřejově. V odpoledním programu proběhla příjemná prohlídka areálu, historických kupolí (včetně pozorování Slunce a Měsíce) a muzea s průvodcem P. Suchanem, poté se vydařila exkurze na horizontální spektrograf s výkladem dr. Kotrče (podle dr. Kotrče byl tento den prvním slunným dnem v novém roce a bylo možné pozorovat sluneční povrch i spektrum a zkoumat jevy ve sluneční fotosféře). Odpolední program pokračoval přednáškou na Stelárním oddělení (o zde zkoumaných problematikách, dr. M. Šlechta aj.) a zevrubnou prohlídkou největšího českého dalekohledu – ondřejovského dvoumetru – a byl zakončen exkurzemi k robotizovanému dalekohledu BART a přístroji D50 (C. Polášek), patřícím skupině astrofyziky vysokých energií.

Po večeři v ondřejovských podnicích (kromě staré hospody, kde zrovna nešla voda a nevařilo se a hostinský byl nevrlý) následovala účast na pozorováních a vědeckých měřeních (doc. M. Wolf a praktikanti, AÚ UK). Během setmění účastníci dokonce mohli pohlédnout do dvoumetru z opačné strany – na primární zrcadlo čekající na pokovení – i pod kapotu a do velínu (komentář s historkami dr. M. Šlechty). Akce byla zakončena nočním výletem zpět do hotelu.

Účastníci i organizátoři si všechny exkurze užili a pochvalovali a nešetřili lektory svými zvídavými dotazy. Lektoři dokázali poutavě představit svůj obor, používaná zařízení, metodiku a zodpovědět všechny otázky. Organizátoři netuší, kolik z účastníků si domluvilo stáž na navštívených pracovištích či nějakou formu spolupráce. Rádi bychom poděkovali všem lektorům a průvodcům (viz výše) za věnovaný čas a zajímavý výklad a organizátorům za přípravu programu a akcí: Z. Kučka (DSEF, úterý), T. Jirotka (středa) a P. Brom (čtvrtek). Obzvlášť bychom chtěli poděkovat Skupině ČEZ za finanční podporu a umožnění výjimečných exkurzí do jejích zařízení.

autor: Pavel Brom

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz