25. ročník 2011/12

V tomto ročníku řešilo FYKOS 122 studentů, poslední sérii poslalo 43 řešitelů. Úspěšnými řešiteli se stalo 14 studentů. První úloha se i v hodnocení rozdělila na dvě samostatné úlohy. Současně se zavedlo bodové zvýhodnění pro řešitele z kategorie 1. a 2. ročníků, kteří za mají bodové zisky za 1. a 2. úlohu násobeny dvěma. Výfuk, část semináře pro základní školy, v průběhu roku řešilo 79 žáků, poslední sérii poslalo 33 řešitelů, 10 řešitelů získalo alespoň polovinu bodů.

Seriál na pokračování se jmenoval O životě, vesmíru a~vůbec... hlavně o~vesmíru, jeho autorkou byla Jana Poledniková.

FYKOS se společně s M&M zúčastnil Veletrhu nápadů učitelů fyziky a pod záštitou OVVP i Soutěžní přehlídky významných činů ve zpřístupňování fyziky veřejnosti.

Přednášky pro středoškoláky

FYKOS začal pořádat v zimním semestru fyzikální přednášky pro středoškoláky jednou za čtrnáct dní střídavě s Populárními přednáškami z moderní fyziky ve spolupráci s pražskou krajskou komisí FO; koordinátorem přednášek byl Lukáš Ledvina. V letním semestru proběhly další tři přednášky.

Podzimní soustředění

Podzimní soustředění se konalo od 15. do 23. října 2011 v Zelené Lhotě u Nýrska. Zúčastnilo se ho 25 účastníků a 10 organizátorů. Ústředním tématem legendy soustředění byla bitva proti mlokům, kteří povstali proti lidstvu. Přípravný tým soustředění vedla Tereza Zábojníková.

MFnáboj

13. ledna 2012 proběhl první ročník mezinárodní týmové soutěže pro základoškoláky MFnáboj, který byl organizován na 10 místech na Slovensku lokálními organizátory a v Praze organizátory Výfuku. Soutěže se v Čechách účastnilo 25 týmů, na Slovensku celkem 125. Koordinátorem české strany organizace byl Karel Kolář.

FYKOSí Fyziklání

Šestý ročník FYKOSího Fyziklání se konal 17. února 2012 v posluchárnách M1, M4 a F1, zúčastnil se jej rekordní počet 48 družstev, hlavním koordinátorem byl Jan Humplík.

Tři dny s aplikovanou fyzikou

Akce Tři dny s aplikovanou fyzikou (zkrácená verze navrátivšího se Týdne s aplikovanou fyzikou) se konala 23. až 25. března v Praze. Akce se zúčastnilo 26 řešitelů. Navazující Den s experimentální fyzikou proběhl 26. března 2012 v budovách MFF UK v Troji a následně na ÚJV Řež. Akce se zúčastnilo 55 studentů. Vedoucí organizátorkou jak TSAFu, tak DSEFu byla Tereza Steinhartová.

Jarní soustředění

Jarní soustředění se konalo od 21. do 29. dubna 2012 v Josefově (Adamově u Brna). <!– Zúčastnilo se ho 26 řešitelů, 18 organizátorů a Naděnka Nečadová. –> Přípravný tým soustředění vedla Tereza Steinhartová, tématem legendy byly souboje Egypťanů, Galů a Římanů.

Fyziklání online

Dne 31. května 2012 (17.00 - 20.00) se uskutečnil první pilotní ročník týmové internetové soutěže Fyziklání online. Zúčastnilo se ho 57 středoškolských a 6 dalších týmů; hlavním koordinátorem byl Aleš Flandera.

Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředěních, MFnáboji, FYKOSím Fyziklání, DSEFu a TSAFu a v ročence, kterou vytiskla tiskárna TISK SPRINT s.r.o.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz