SoapFault::SoapFault() expects parameter 3 to be string, object given

DSEF jaro 2015

Tento DSEF se konal ve středu 13. 5. 2015. Informace dále na stránce jsou takové, jaké byly před akcí.


Hlavní sraz účastníků bude v 8:00 hodin v budově Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy V Holešovičkách 2, Praha 8 - před posluchárnou T1.

Program exkurzí

Skupina 8:00-8:35 8:40 9:00-9:45 10:00 10:25 10:50 11:15 11:40 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00
Alpha Reg Úvod Před KDF NMRH KMF1 Geo NMR přesun Tokamak PALS
Bravo Reg Úvod Před NMRH NMR KMF2 JP GM přesun Tokamak PALS
Charlie Reg Úvod Před KMF1 Det NMR NMRH Geo přesun Tokamak Plazm
Delta Reg Úvod Před Det JP NMRH NMR STM přesun Tokamak Plazm
Echo Reg Úvod Před Sup KMF2 Geo Det KDF přesun PET
Foxtrot Reg Úvod Před STM Sup Det GM KMF1 přesun PET
Golf Reg Úvod Před KMF2 STM Sup KDF JP přesun PET
Hotel Reg Úvod Před GM KDF JP STM Sup přesun PET
 • Reg - Příchod, registrace na místě
 • Úvod - Přivítání, úvodní informace ke dni
 • Před - Úvodní přednáška - Doc. RNDr. Jiří Toušek, CSc. - fotovoltaika
 • Dopolední program
  • Exkurze trvají 20 minut, 5 minut je přestávka na přesun
  • Det - doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr. - Křemíkové detektory částic pro CERN i jinam (praktická ukázka)
  • Geo - RNDr. František Gallovič Ph.D. - Data a jejich interpretace v seismologii
  • GM - RNDr. Jakub Velímský, Ph.D. - Měření geomagnetického pole na pozemních observatořích a satelitech
  • JP - Mgr. Milan Krtička, Ph.D. - Radioaktivita kolem nás (Jaderné praktikum)
  • KDF - RNDr. Martina Kekule, Ph.D. - Eye tracker aneb špión našich očí a co s ním ve fyzikálním vzdělávání
  • KMF1 - RNDr. Pavel Solař, Ph.D. - Na povrchu nanosvěta - příprava tenkých vrstev, nanočástic a nanosloupců pomocí plasmových metod
  • KMF2 - RNDr. Jan Prokeš, CSc. - Elektrické vlastnosti vodivých polymerů
  • NMR - RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. - Nukleární magnetická rezonance
  • NMRH - RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. - Nukleární magnetická rezonance vysokého rozlišení
  • STM - doc. RNDr. Ivan Ošťádal, CSc. - Skenovací tunelový mikroskop
  • Sup - RNDr. Zdeněk Janů, CSc. - Supravodiče
 • Odpoledne
  • Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Za Slovankou 1782/3, Praha
   • Tokamak - Tokamak Compass
   • PALS - Prague Asterix Laser System
   • Plazm - Vodní plazmatron (bez ukázky v chodu); Plazmový reaktor PlasGas pro zplynování a rozklad organických látek.
  • Ústav nukleární medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
   • PET - Pozitronová emisní tomografie - přednáška + praktická ukázka.
 • Akce končí na místě poslední odpolední exkurze v 15:00.

Podmínky přihlašování

 • Je nutná účast na celé akci! Účastníky, kteří by se účastnili pouze části programu, nepřijímáme, protože máme domluvené exkurze na daný počet osob.
 • Účast na akci je zdarma.
 • V přihlášce si můžete přiobjednat ubytování noc před akcí (tedy z 12. na 13. 5.). Podrobnosti a podmínky k ubytování jsou na zvláštní stránce. Pro tentokrát bude ubytování pro účastníky, kteří jsou žáky či učiteli školy v ČR mimo Prahu, zdarma díky tomu, že se nám podařilo sehnat speciální finanční zdroj. Ostatní zájemci o ubytování zaplatí 200 Kč za osobu.
 • Max. 2 bagety budete mít výjimečně zdarma. Kdo bude chtít více, tak další budou za 40 Kč/ks.
  • Objednávka počtu baget je závazná a doplatek zaplatíte ráno na místě.
 • Dopravu na akci, opět pouze výjimečně, budeme moci proplatit těm, co studují (či učí) v ČR mimo Prahu. Ostatním dopravu nemůžeme proplatit.
  • Proplatit můžeme pouze nejlevnější alternativu spoje či srovnatelně nákladnou jako tu nejlevnější. Nelze proplatit cestu autem. MHD po Praze proplatíme pouze jízdenky, které odpovídají času dopravy (tj. prakticky na jakýkoliv přesun v rámci akce stačí jízdenka za 24 Kč).
  • Pro proplacení nám budete muset dodat jízdenky jak na akci, tak zpět a to nejpozději do týdne po akci (tedy doručení nejpozději 20. 5.) na adresu FYKOS, MFF UK - ÚTF, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8. Nezapomeňte nám společně s jízdenkou předat číslo účtu, kam chcete částku proplatit a v dopisu uvést i svoje jméno. Jízdenky nepřilepujte, nepopisujte (maximálně na ně napište své jméno obyčejnou tužkou) ani jinak nepozměňujte.
 • Do 14. 4. mají přednost při přihlašování řešitelé aktuálního ročníku FYKOSu. Od 15. 4. má přednost ten, kdo se přihlásí dříve.
 • Před odesláním formuláře zkontrolujte správnost zadaných údajů, zejména email. Údaje můžete sice po přihlášení (v případě potřeby) upravit, byli bychom ale rádi, pokud by byly definitivní hned po přihlášení.
 • Pokud by měl zájem se účastnit váš učitel, tak se nejprve ozvěte na kontaktní e-mail, ale neměl by být problém, aby se účastnil jako běžný účastník.
 • Osoby s jiným místem trvalého bydliště než ČR a SR se před přihlášením ozvou na kontaktní e-mail.

Praktické informace

 • Hlaste se co nejdříve! Kapacita je omezená a zbývající kapacitu skupin zjistíte v přihlášce.
 • O uložení vaší přihlášky do databáze budete automaticky informováni na váš e-mail a vaše jméno se objeví na této stránce níže.
 • Chcete-li se domluvit na společnou dopravu na DSEF, můžete v přihlášce uvést rozumný vzkaz s informací, odkud pojedete. Nebo se můžete domlouvat v Diskusi.
 • Skupinu volte především s ohledem na své zájmy, zvědavost a s ohledem na rovnoměrné obsazení skupin. (Exkurze však nejsou místem k povídání! K tomu využijte dobu před hlavním srazem nebo po skončení exkurzí, popř. o přestávkách či přesunech.) Konečné rozdělení proběhne v průběhu úvodu akce a týká se zejména rovnoměrného zaplnění skupin. Změn však proběhne pouze minimální nutné množství, takže volbu svojí skupiny proveďte pečlivě. Nebudeme brát ohledy na žádosti o změnu skupiny.
 • Seznamy na webu se aktualizují během jedné hodiny. To znamená, že skoro nikdy se nenaleznete ihned po přihlášení, ale když se tam nenajdete ani druhý den, tak je něco špatně a raději se nám ozvěte.

Jak se přihlásit

Registrujte se tímto formulářem. Uzávěrka přihlášek je 4. 5. v 18.59 hod. Kapacita DSEFu byla zaplněna!

Stávající řešitelé se hlaste pod emailem, pod kterým jste u nás registrovaní - nebudete muset vyplňovat všechno znovu. Noví musí vyplnit i svoje základní údaje (adresa, škola).

Pokud by při vyplňování přihlášky nastal nějaký problém, neváhejte se co nejdřív ozvat na náš email.

Seznam přihlášených

Chybí data.

Kontakt

S jakýmikoliv dotazy či problémy se neváhejte na nás obrátit na kontaktní e-mail dsef@fykos.cz.

Pořadatelé, sponzoři a partneři

Československý časopis pro fyziku

DSEF připravují organizátoři Fyzikálního korespondenčního semináře MFF UK (FYKOS).

Mediálním partnerem akce je Československý časopis pro fyziku.

OPVK

Tento ročník DSEFu byl realizován v rámci projektu CZ.1.07/2.3.00/45.0028 „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“ za podpory ESF a státního rozpočtu ČR.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz