1. března: Urychlovače a detektory

Anotace

Potreba porozumieť mikrosvetu sa objavila na konci 19. a začiatku 20. storočia pri hlbšom skúmaní elektromagnetizmu. Na tento účel však bolo potrebné vybudovať potrebné experimentálne vybavenie. Keďže elementárne častice (teda až na isté výnimky) nie su voľným okom vidieť, ich detekcia je zaujímavým problémom. V prednáške sa pozrieme, ako dokážu fyzici detekovať niečo tak malého, ako je elektrón, prípadne tak nenápadného, ako neutríno. Vysvetlíme si, ako boli objavené častice od pozitrónu po Higgsov bozón a prečo k niektorým týmto objavom potrebujeme urýchľovacie stroje, ako je LHC.

Michal J. Krištof, MFF UK

Archiv na Youtube

Můžete si také stáhnout prezentaci z přednášky.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz