10. prosince: Fyzika fotosyntézy

Anotace

Budeme jednou nabíjet mobilní telefony pomocí kytek v květináči? Jaká je účinnost dnešních solárních článků na bázi fotosyntézy v porovnání s těmi polovodičovými? A jak jsou rostliny a bakterie efektivní při získávání energie přímo ze světelného záření? To a jiné si nastíníme během přednášky zaměřené na základy fotofyziky fotosyntézy. Představíme si koncept absorpce fotonů pomocí chlorofylů a následný přenos energie do reakčních center, kde se následně použije ke štěpení vody za vzniku kyslíku a vodíku, a separaci náboje. Nakonec si odpovíme otázku, co se stane s přebytečnou energii, která nemůže být přeměněna na energii chemických vazeb.

Ivo Vinklárek, KChFO MFF UK

Archiv na Youtube

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz