Domašov nad Bystřicí jarní soustředění 2019

04. 05. 2019 - 12. 05. 2019

Od 4. do 12. 5. proběhlo v Domašově nad Bystřicí týdenní soustředění s 29 nejlepšími řešiteli za první pololetí. Tentokrát jsme jako přistěhovalci přijeli do USA, kde jsme pod vládou čtyř velkých mafiánských rodin Pescilenza, Cartesia, Mortiolli a Guerrero dělali špinavou práci. Na programu byla spousta fyzikálních přednášek, výlet, stavba mostů a další hry.

Účastníci

Kateřina Rosická, Viktor Materna, Eva Vochozková, Robert Gemrot, Lubor Čech, Marco Souza de Joode, Martina Daňková, Jaroslav Scheinpflug, Adam Krška, Pavla Rudolfová, Martin Vavřík, Ivan Hudák, Jindřich Jelínek, David Kománek, Aleš Opl, Patrik Kašpárek, Jan Benda, Soňa Husáková, Vojtěch Stránský, Jaroslav Herman, Vojtěch Votruba, Barbora Čemanová, Jan Klivan, Martin Vaněk, Tomáš Tuleja, Elena Chochoľaková, Adam Mendl, Jakub Strnad, Veronika Hendrychová.

Organizátoři

Mafiánské kurzy

Využití derivací ve fyzice

Jáchym: Naučit se derivovat je jedna věc, umět to využít v praxi je věc druhá. Na této přednášce si ukážeme, proč je pro nás fyziky nutné umět derivace používat.

Využití integrálů ve fyzice

Jáchym: Ve fyzice se bez integrálů neobejdeme. Na několika příkladech si ukážeme jak sestavit integrál, abychom pomocí něj spočítali, co potřebujeme.

Sestavení diferenciálních rovnic ve fyzice

Jáchym: Prakticky libovolný fyzikální problém se dá převést na soustavu diferenciálních rovnic. Na této přednášce nás nebude zajímat jejich řešení, ale naopak si na několika příkladech ukážeme, jak se sestavují a jaký mají vlastně fyzikální význam.

Cvičení na Statiku (Mechanika)

Vít: Cílem přednášky je projít si těžké příklady ze statiky, ukážeme si typické příklady, metody a triky.

Souhrn středoškolské termodynamiky

Vít: Cílem přednášky bude shrnout celou středoškolskou termodynamiku (teplo, teplota, kinetická teorie plynů, termodynamické procesy, kruhové děje, Carnotův cyklus, přenos tepla) a popřípadě se naučit i něco navíc.

Stejnosměrný proud

Vít: Ohmův zákon, spojování rezistorů, transfigurace trojúhelník a hvězda, kondenzátor a cívka a jejich spojování, nabíjení a vybíjení kondenzátoru, jednoduché nekonečné obvody.

Oscilace I

Vít: Crash-course lineárních diferenciálních rovnic, harmonický lineární oscilátor, tlumený oscilátor, nucené kmity, rezonance a ukázka na příkladech.

Oscilace II

Vít: Pokračování první přednášky, vlastní módy, vázané oscilátory, limita pro nekonečno závaží, vlnová rovnice a ukázka na příkladech.

FYKOSí makra

Markéta: Líbí se vám vzhled FYKOSích dokumentů? Při jejich tvorbě se používají TeXová makra, ale málokdo ví, co všechno vlastně obsahují. Pojďme to společně zjistit! Jedním z výstupů přípravy přednášky možná bude jejich kompletní dokumentace.

Fyzikální generátory náhodnosti

Markéta: V kryptografii a obecně v informatice se velmi často používá generátor náhodných čísel. Kde se ta náhoda ale bere? Společně prozkoumáme, jak funguje náhodný generátor třeba v jazyce C, včetně technických detailů. Populárně pojatá přednáška na pomezí všech tří oborů.

Ako (sa) správne prezentovať

Daniel: Nestačí robiť užitočný výskum a mať super výsledky, pokiaľ ich nedokážete správne „predať“. Toto pravidlo platí nie len vo vede. Na aké veci je dobré klásť dôraz a čomu sa treba vyhnúť? Ako správne urobiť prezentáciu či napísať článok? Ako sa na prezentáciu práce pripraviť? A kde je vôbec možné svoju prácu prezentovať? Prednáška poskytne súhrn rád, ktorými je dobré riadiť sa, ak chcete, aby bola vaša práca naozaj docenená.

LaTeX I.

Daniel: Od rýchlej inštalácie a spustenia až k písaniu najzákladnejších prvkov. Ukážeme si, v čom je LaTeX dobrý a ako ho správne použiť. Prejdeme si základné funkcie a využijeme ich pre napísanie riešenia úlohy do FYKOSu či spracovania merania.

LaTeX II.

Daniel: Pokračovanie prvej prednášky. Ukážka základných a pokročilejších funkcií. K tomu pár užitočných rád k písaniu a formátovaniu dokumentov.

Termodynamika 1

Jakub: zavedenie premenných, entropie, aj inych potencialov, rátanie cyklov, maximálna praca, plynulena nu bude nadvezovat druha prednáška, co sa nestihne bude sa pokracovat na nej..

Termodynamika 2

Jakub: Viď termodynamika 1

Gaussova veta for dummies

Jakub: Gausova veta v elektrostatike

Fyzika hudobných nástrojov

Jozef: Pozrieme sa na to, ako hudobné nástroje vytvárajú zvuk, ako príklady si rozoberieme flautu (dychové), gitaru (strunové)a možno bubon (bicie)

Lezenie a fyzika

Jozef: Pozrieme sa na trenie a podmienky rovnováhy pri lezení, a na to, ako funguje istenie

Ako kupovať ďalekohľad?

Jozef: Prejdeme si, čo treba zvažovať pri kúpe ďalekohľadu, na čo nezabudnúť a na čím sa netrápiť

Problém troch telies

Jozef: Pozrieme sa na problém troch telies pre prípad pohybu testovacieho telesa pod vplyvom dvoch hmotných telies, špeciálne M»m na kruhovej orbite. Cez sily aj Lagrangián. Lagrangeove libračné body a ich stabilita.

Základné princípy teórie relativity

Jozef: Pozrieme sa na základné myšlienky STR a OTR, napr. časopriestorová povaha sveta, štvorvektory, princíp ekvivalencie, princíp kovariancie,…

Stručný úvod do chemické fyziky

Mikuláš: V této přednášce naznačíme, jakým způsobem se prolíná chemie s fyzikou. Naznačíme nějaký stručný teorietický základ a pak si ukážeme, jak skutečně vypadá, když se provádí výpočet v nějakém kvantově - chemickém programu. Nemělo by to být nijak náročné na znalosti matematiky, fyziky, ani chemie.

Stručný přehled spektroskopických metod

Mikuláš: Ukážeme si různé druhy spektroskopie, tedy experimentálních metod, jak určit pomocí světla chemické složení vzorku.

Fresnelovy vzorce

Matěj: Rychle připomeneme Snellův zákon (tj. jak se láme světlo) a poté si odvodíme obecnější (Fresnelovy) vztahy, které říkají, kolik z dopadajícího světla projde a kolik se odrazí. Dále budeme diskutovat jejich důsledky, jako například Brewsterův úhel, který si i experimentálně najdeme. %Pochopení Fresnelových vzorců ilustrujeme na několika problémech.

Kreslení grafů v GNUPLOTu

Matěj: Ukážeme si, jak by měly správně vypadat grafy a naučíme se je tvořit konkrétním programem GNUPLOT. Ukážeme si taky standardní postupy, jak zpracovávat a vizualizovat data (např. z měření).

Původ indexu lomu

Václav: Vysvětlíme si Lorentzův model pro šíření světla látkou a odvodíme z něj explicitní tvar pro index lomu látek (normální a anomální disperze). Ze získaných výsledků pochopíme např. kovový lesk kovů a jejich průhlednost v rentgenové oblasti.

Magnetismus

Václav: Faradayův zákon elektromagnetické indukce, Lenzův zákon, vodič s proudem v magnetickém poli, Ampérův zákon

Kmity struny

Václav: Odvodíme si rovnici pro kmity struny a vysvětlíme si d´Alembertovu metodu jejího řešení (snad i na příkladu).

Ako odhaliť chybný výsledok

Šimon: existuje viacero možností ako checknúť, či je výsledok zle: rozmerová analýza, škálovanie, limitné prípady… chcel by som ich všetky postupne prejsť

Neutrína

Šimon: Od ich vymyslenia, cez objavenie, až ku prekračovaniu maximálnej povolenej rýchlosti.

Kladky na 1000 a jeden spôsob

Šimon: naučíme sa riešiť príklady, v ktorých sa vyskytujú kladky laná a závažia. Najčastejšie kladená otázka bude: s akým zrýchlením sa to bude pohybovať?

Rozmerová analýza

Daniela: Povieme si, čo je to rozmerová analýza a ako sa robí. Budeme si to precvičovať na množstve príkladov.

Geometrická optika

Daniela: Ukážeme si zobrazovacie vzťahy pre guľové rozhranie, zrkadlo, tenkú šošovku, hrubú šošovku a jednoduché zobrazovacie sústavy. Povieme si niečo o základných optických prístrojoch. Všetko si precvičíme na príkladoch.

3D grafika

Jan: proces tvorby 3D grafiky, filmových efektů atp., základy v programu Blender a rady jak se v tom naučit

Lineární algebra

Jan: Úvod do zobecňování v matematice obecně (matematikové rádi prostory atd), hlavně si řekneme co jsou grupy, zobecníme pojem vektor. Když zbyde čas, ukážeme si něco s maticema.

Software ve vědě

Jan: Jaké softwary se vyplatí používat a za které existuje lepší náhrada? Proč se vyplatí umět s Mathematicou, R-kem, C++… když vše zvládne python? Lze používat pro pořídnou fyziku i programy jako algodoo či blender? …a taky proč je LaTEX zlo a proč není nic lepšího.

Sférická astronomie

Jiří: Na přednášce si rozšíříme naše fyzikální sféry o znalost sférických trojúhelníků. Dozvíme se, jak funguje sférická trigonometrie a ukážeme si, jak můžeme přecházet mezi jednotlivými souřadnicovými systémy.

Backgammon - tajemná desková hra, jejíž pravidla někdo nezná.

Jiří: Backgammon je prastará desková hra pro dva hráče. Jako dlouholetý hráč jsem se setkal se spoustou lidí, kteří backgammonovou desku už někdy viděli, ale neznají pravidla. Nyní je skvělá příležitost to napravit! Ukážeme si, že backgammon zdaleka není jenom hra o štěstí, ale že se za ní skrývá i spousta matematiky.

Zrkadlenia

Xellos: Zrkadlenia sú užitočné triky na riešenie niektorých úloh z elektrostatiky. Vysvetlíme si na základe čoho fungujú, aké úlohy sa pomocou nich dajú riešiť a nejaké si aj prepočítame.

Časticová fyzika

Xellos: Opakovanie prednášky z minula. Vymenujeme si (hlavne elementárne) častice, popíšeme ako boli objavené, aké majú fyzikálne vlastnosti a postupne ich roztriedime na základe týchto vlastností. Zamerané hlavne na prehľad, bez náročnej fyziky.

Mnohočlen stupňa N má N koreňov

Xellos: Dokážeme od základov tvrdenie z názvu prednášky. Aj keď je to úplne známa vec, dôkaz využíva dosť náročnú teóriu (komplexné derivácie). Počas toho dokážeme aj ďalšie silné tvrdenia o derivovaní.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz