Prezentace, texty a články o FYKOSu

Na této stránce naleznete různé výstupy o FYKOSu či o jeho akcích, které FYKOS pořádá. Jedná se o prezentace na akcích FYKOSu, na různých konferencích či na místech, kde byli organizátoři pozváni.

Upozornění: Informace v prezentacích a textech byly aktuální k datu jejich prezentování/odevzdání. Proto se např. plánovaná data akcí mohou lišit od nakonec realizovaných a podobně. Obecné texty o semináři však jsou platné povětšinou obecně a dlouhodobě.

Školní rok 2018/2019

Fyziklání 2019

Albeř - 5.9.2018

Nábor nových organizátorů na fyzikální Albeři.
Autor: Daniel Dupkala

Veletrh nápadů učitelů fyziky – 23. ročník – 31. 8. až 2. 9. 2018 v Českých Budějovicích

Novinky v soutěžích FYKOSu
Autor: Karel Kolář

Školní rok 2017/2018

ICPS – 8. až 14. 8. 2018 – Helsinki, Finsko

International Association of Physics Students – International Conference of Physics Students

Development of scientific reasoning through challenging problems in competition „FYKOS“
Autor: Karel Kolář

Importance of Involvement of College Students in Highs School Physics Education via Activities of FYKOS
Autor: Daniel Dupkala

  • Prezentace: PDF

Tvorivý učiteľ - 9. až 11. 4. 2018 - Smolenice, Slovensko

Kongresové centrum Slovenské akademie věd

Zajímavé úlohy ve Fyzikálním korespondečním semináři MFF UK - ukázky z 30. ročníku soutěže
Autor: Karel Kolář

Seminár z Didaktiky fyziky - 22. 3. 2018

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích - Prírodovedecká fakulta - Oddelenie didaktiky fyziky

Fyzikální korespondenční seminář v ČR jeho aktivity
Autor: Karel Kolář

WFPhC - 20. až 24. 2. 2018 - Vídeň, Rakousko

Congress of World Federation of Physics Competitions

Overview of Physics Competitions in the Czech Republic with emphasis on those organised by Charles University
Jedná se sice o přehledový příspěvek, ale nejvíce prostoru je věnováno FYKOSu.
Autor: Karel Kolář

12. FYKOSí Fyziklání - 16. 2. 2018

Prezentace o FYKOSu.
Autor: Karel Kolář
Úpravy: Daniela Pittnerová

Jeden den s fyzikou - 15. 2. 2018

Akce pořádaná MFF UK.

FYKOS
Autor: Karel Kolář
Úpravy: Daniela Pittnerová

Setkání v Labi - 24. až 26. 11. 2017

Akce pořádaná Jednotou českých matematiků a fyziků, která navazovala na tradici předchozích Přehlídek v popularizaci fyziky.

Fyziklání
Autor: Daniel Dupkala, Michal Červeňák

  • Prezentace: pdf

Aktivity FYKOSu
Autor: Karel Kolář
Drobné úpravy: Daniela Pittnerová

Za obě vystoupení jsme v rámci soutěžní přehlídky získali ocenění od České fyzikální společnosti.

Setkání Fakultních škol MFF UK - 23. 11. 2017

Aktivity FYKOSu
Autor: Karel Kolář
Drobné úpravy: Daniela Pittnerová

Fyzikální Náboj 2017 - 20. 10. 2017

Prezentace o FYKOSu
Původní verze od autora: Karel Kolář
Upravila: Daniela Pittnerová

Archiv

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner

Partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz