24. ročník 2010/11

V tomto ročníku řešilo FYKOS 60 studentů, poslední sérii poslalo 14 řešitelů. Částečně se změnil počet úloh – formálně sice zůstaly 4, problémová, experimentální a seriálová, ale první úloha se vždy skládala z dvou samostatných, jednodušších úloh s nižším bodovým ohodnocením.

V průběhu ročníku bylo zavedeno osvědčení pro úspěšného řešitele, které může sloužit pro prominutí přijímacího řízení uchazeče Bc. studia na MFF UK (podrobnosti); přestože na začátku školního roku nebyly známy podmínky pro úspěšné řešitelství, získal osvědčení jeden student.

Výfuk

V průběhu roku probíhal pilotní ročník části semináře pro základní školy (Výfuk), v jehož rámci proběhly dvě série, kterých se celkem zúčastnilo 36 žáků.

Seriál

Seriál na pokračování se věnoval komplexním číslům, jeho autory byli Jakub MichálekLukáš Ledvina.

Podzimní soustředění

Podzimní soustředění se konalo od 6. do 13. listopadu 2010 v Nesměři, tým připravující legendu vedla Tereza Zábojníková, tématem legendy byla stavba pacifické železnice.

Fyziklání

Pátý ročník Fyziklání se konal 11. února 2011 v posluchárnách M1 a F1, zúčastnilo se ho 31 družstev, hlavním koordinátorem byl Jan Humplík.

Jarní soustředění

Jarní soustředění proběhlo v termínu od 19. do 26. března 2011 v Domašově nad Bystřicí. Přípravu soustředění vedla Tereza Zábojníková, tématem legendy byly hvězdné války.

Den s experimentální fyzikou proběhl 11. dubna 2011 v budovách MFF UK na Karlově a FzÚ Na Slovance. Přípravu DSEFu vedl Karel Kolář, akce se zúčastnilo 64 studentů středních škol.

Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředěních, Fyziklání, DSEFu a v ročence, kterou vydalo vydavatelství Akcent.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz