Report o TSAFu 2014

autor: Vojtěch Witzany

Je podvečer, úterý 11. listopadu, nad Vltavou se již smráká a autobusy jezdí přes Most Barikádníků do pražské Tróje s čím dál většími intervaly. Z matfyzácké katedrální budovy se směrem domů pomalu trousí studenti a vědečtí pracovníci, ale v jedné posluchárně je pořád živo. Sedí v nich totiž zhruba třicet středoškoláků, kteří se přijeli z celé České i Slovenské republiky zúčastnit Týdne s aplikovanou fyzikou (TSAF) pořádaného FYKOSem, tj. Fyzikálním korespondenčním seminářem pod křídly MFF UK. V rámci výjezdu zrovna vyfasovali jednotné mikiny s náčrtem termojaderného fúzního reaktoru na zádech a naslouchají přednášce doc. Mlynáře z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR.

Dnešní generace by si nejspíš všechna tvrdá fakta z přednášky o problematice termojaderné fúze dokázala vytáhnout z internetu, ale přímá výpověď odborníka aktivního v daném poli je i pro středoškoláka nenahraditelnou záležitostí. V rámci týdne totiž mimo jiné navštíví i pracoviště tokamaku ASDEX Upgrade v německém Garchingu a díky lidskému kontextu není pro účastníky TSAFu toto největší německé fúzní zařízení jen další plochou atrakcí.

Po skončení přednášky následuje seznamovací program a o půlnoci se celá výprava přesouvá do autobusu, který nás přes noc převáží do německého synchrotronu DESY na kraji Hamburku. Hned z rána tedy lehce rozespalí středoškoláci a organizátoři už na místě absolvují přednášku o fyzice synchrotronů a jejich aplikacích například ve zkoumání struktury ribozomů nobelistkou Adou Yonath.

Studenti se rozdělují na dvě skupiny a vydávají se na prohlídku aktuálních a historických pracovišť DESY. Mají při ní možnost vidět záblesky prolétajících částic v historické jiskrové komoře nebo si potěžkat olovnaté sklo používaného ve scintilátorech. Jazykem prohlídky je angličtina, což není pro nikoho problém a dokonce probíhají diskuze například na téma účinnosti fokusace elektronového svazku kvadrupólovým nebo sextupólovým magnetem.

Po obědě se výprava přesouvá na exkurzi do továrny Airbus, kde si pod zákazem fotografování prochází každý detail konstrukce letadel této značky. Další den se trochu odpočinkověji prochází Hamburk a přejíždí do Berlína. Hodnotu má i prostý volný čas, který tráví studenti spolu v autobuse. Jsou to totiž všichni řešitelé FYKOSu a fyzikální nadšenci, takže se autobusem rozléhají vášnivé diskuze o radonu nebo o gravitaci a sem tam přispějí i trochou do mlýna organizátoři obroušení vysokoškolským vzděláním.

Velká část třetího dne byla věnována návštěvě technického muzea v Berlíně, kde je k vidění nesmírné množství historických přístrojů a technologií a popisů jejich principů a výroby. Za zmínku také stojí návštěva přidruženého Science Center Spectrum soustředící se jen na základní vědu spíš než na technologie. V tomto centru totiž nebyl jediný exponát, ke kterému by návštěvník přistupoval pasivně a část expozice měla i zábavní charakter. Vedle Foucaultova kyvadla, optických iluzí, rezonátorů nebo demonstrací ferrofluid (ferromagnetické kapaliny) jsme si zahráli sluchové pexeso a skládali elektronickou hudbu. Největší úspěch měla pravděpodobně místnost, kde si za pobavení ostatních postupně každý s hrůzou na točícím se podstavci ověřil zákon zachování momentu hybnosti.

Po nočním přejezdu do Mnichova se výjezd osvěžil návštěvou vizuálně vyšperkovaného BMW Welt a BMW muzea a odpoledne následovala prohlídka Mnichova a odjezd na ubytování. To vše proto, aby byli všichni náležitě odpočatí na téměř celodenní návštěvy korunního klenotu německých vědeckotechnických muzeí, mnichovského Deutches Museum. V tomto muzejním kolosu si návštěvník mohl vybrat témata od astronomie přes chemii, základní fyziku, farmacii, kryptografii, důlnictví a další, a v daných časech se děly na daná témata i názorné demonstrace.

Žmoulajíce rozvrhy demonstrací se tedy účastníci TSAFu rozprchli po muzeu, aby shlédli elaborované modely krajin s jezdícími modely vlaků, téměř kouzelnická představení s tekutým dusíkem nebo přednášku o tovární technice s funkčními přístroji poháněnými pomocí hřídelí. Jediný nedostatek byl, že zatímco popisky byly vždy anglicko-německé, výklad k demonstracím byl vždy jen německy, což při řadě speciálních odborných výrazů mohl být problém i pro studenta, který výuku němčiny absolvuje.

Vrcholem celého týdne byla zmiňovaná pondělní návštěva tokamaku ASDEX Upgrade v městečku Garching poblíž Mnichova. Navštěvujeme samotný tokamak, ale například i setrvačníky potřebné ke generování olbřímího výkonu na zažehnutí fúze byť jen na pár sekund. Dnešní generace ale umí používat počítač a proto si někteří účastníci mezi hovorem stěžují, že na internetu při virtuální prohlídce viděli i vnitřek tokamaku a další detaily, zatímco tady se kolem samotného zařízení sotva projde. Nejdůležitější je pro ně proto hlavně kontakt s provádějícím doktorandem, který dokáže studentům neformálně nastínit, v čem doopravdy práce na tokamaku spočívá.

Tím ale výjezd končí, snad stmelená a poučená skupina mladých fyzikálních nadšenců se vrací ještě v pondělí 17.11. do Prahy připomínající si státní svátek. Pak už se všichni rozutíkají napříč bývalým Československem a doufají v brzké znovusetkání.

Vrátit se zpět na rozcestník TSAFU 2014.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz