26. ročník 2012/13

V tomto ročníku řešilo FYKOS 168 studentů, poslední sérii poslalo 36 řešitelů. Úspěšnými řešiteli se stalo 12 studentů.

Seriál na pokračování se zabýval plazmatem, jeho autorem byl Michael Komm.

FYKOS se společně s M&M zúčastnil Veletrhu nápadů učitelů fyziky, prezentace z veletrhu je dostupná online.

Podzimní soustředění

Podzimní soustředění se konalo od 23. do 30. září 2012 v rekreačním středisku Astra Dlouhé Rzy. Zúčastnilo se ho 24 řešitelů, 18 organizátorů a Naděnka Nečadová. Účastníci soustředění byli rozděleni do mafiánských rodin, které spolu někdy spolupracovaly a někdy bojovaly proti sobě. Přípravný tým soustředění vedli Tereza SteinhartováJáchym Sýkora.

TSAF

Po šesti letech se podařilo velice úspěšně zopakovat poznávací zájezd s hlavním cílem CERNem v rámci Týdne s aplikovanou fyzikou v termínu 29. listopadu až 4. prosince 2012. Zájezdu se zúčastnilo 41 řešitelů a 6 organizátorů. Akci zorganizoval Karel Kolář.

Fyziklání online

Dne 6. prosince 2012 (17.00 - 20.00 SEČ) se uskutečnil druhý ročník týmové internetové soutěže Fyziklání online. Soutěž se rozšířila na mezinárodní úroveň díky tomu, že jsme přeložili zadání a stránky, na kterých soutěž běží, do angličtiny. Zúčastnilo se jí 99 českých a slovenských středoškolských týmů, 28 dalších zahraničních týmů středoškoláků a dalších 28 týmů v otevřené kategorii; hlavním koordinátorem byl Aleš Flandera. Plán pro další léta je pořádat soutěž jednou za školní rok v zimě.

V prosinci 2012 byla zavedena funkce zástupce hlavního organizátora, které se ujal Aleš Flandera.

V zimním semestru proběhlo 5 fyzikálních přednášek pro středoškoláky jednou za čtrnáct dní (střídavě s Populárními přednáškami z moderní fyziky) ve spolupráci s pražskou krajskou komisí FO; koordinátorem přednášek byl Lukáš Ledvina.

DSEF

Den s experimentální fyzikou proběhl 14. února 2013 v budovách MFF UK na Karlově a následně na FzÚ AV ČR Na Slovance, resp. ve vodárně v Podolí. Akce se zúčastnilo 62 středoškoláků a jejich 2 učitelky. Vedoucí organizátorkou DSEFu byla Tereza Steinhartová.

7. FYKOSí Fyziklání

Sedmý ročník FYKOSího Fyziklání se konal 15. února 2013 v posluchárnách M1, M2, M3, M4, F1 a F2, zúčastnil se ho rekordní počet 74 družstev, tentokrát poprvé ve třech kategoriích podle věku soutěžících. Hlavním koordinátorem Fyziklání byl Jan Humplík.

Jarní soustředění

Jarní soustředění se konalo od 14. do 21. dubna 2013 v Heřmanicích v Podještědí. Zúčastnilo se ho 26 řešitelů, 14 organizátorů, přednášející Petr Zasche, vedoucí OVVP Alena Havlíčková, vedoucí OMK Luboš Veverka a Naděnka Nečadová. Přípravný tým soustředění vedl Aleš Podolník, hlavním tématem legendy bylo hledání ztraceného hlasu a snoubenky.

Do rozpočtu FYKOSu tento rok opět přispěla Skupina ČEZ za její propagaci na soustředěních, FYKOSím Fyziklání, DSEFu a v ročence, kterou vytiskla tiskárna TISK SPRINT s.r.o.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz