Zpětná vazba od účastníků a organizátorů FYKOSu

Obecně

Na konci každé akce se obvykle snažíme jako organizátoři získávat zpětnou vazbu od účastníků, zejména s ohledem na akci, která právě proběhla. Po každé akci pak obvykle následuje schůzka, kde se probírají návrhy jak účastníků, tak organizátorů a řeší se, které záležitosti by se mohly do příště vylepšit.

Prezentace

Některé výstupy byly prezentovány, zejména ty spojené s diplomovou prací uvedenou níže, na mezinárodních konferencích. Odkazy na takové prezentace můžete nalézt na stránce s prezentacemi o FYKOSu.

Statistiky FYKOSu

Některé statistiky, které byly zmíněny v diplomové práci, sledujeme kontinuálně. Níže se můžete podívat na aktuálnější verzi některých grafů. Pojmy jako řešitel ročníku či věrný řešitelů, jsou podrobně zavedeny v diplomové práci (viz níže).

Počet řešitelů FYKOSu

Úplně základní statistika, kterou máme. Nejprve se podívejme na celkový počet řešitelů ročníku a následně na počty v jednotlivých kategoriích podle ročníků.

Počty řešitelů v průběhu let

Počty řešitelů dle kategorií v průběhu let

Zajímavé na posledních letech z hlediska rozložení v ročnících, je to, že se zvedl podíl řešitelů z 1. ročníku SŠ (či případně i mladších). Nejspíše to ovlivnily dvě hlavní skutečnosti. V první řadě snad šlo o to, že se rozjel korespondenční seminář Výfuk pro základní školy a tak ti, kteří postupují na střední školu pokračují v řešení FYKOSu. Druhým faktorem, který to teoreticky mohl pozitivně ovlivnit, je to, že se hromadná korespondence MFF UK rozesílala 9. třídám před koncem školního roku, takže se jim mohla dostat ještě dokud případně byli na základní škole.

Věrnost řešitelů

Věrnost řešitelů je jedna ze statistik, kde můžeme relativně snadno získat zpětnou vazbu nepřímo. Podívejme se nejprve na absolutní čísla počtu řešitelů, věrných řešitelů a nových řešitelů a pak i na relativní počet věrných a nových řešitelů1)

Absolutní počty řešitelů FYKOSu, věrných řešitelů a nových řešitelů

Relativní počty věrných řešitelů a nových řešitelů

Zdá se, že s vyšším počtem řešitelů, klesá podíl věrných řešitelů (korelace -0,65), ale současně je vyšší počet věrných řešitelů (korelace 0,73). Tedy záleží, jak se budeme na tyto statistiky dívat. Počet věrných řešitelů určitě bude nějakým způsobem korelovat s tím, jak považují účastníci aktivity za kvalitní, ale na druhou stranu se právě při vyšším počtu řešitelů, menší podíl dostane např. na soustředění. Svou účast pak hodnotí na základě toho, s čím se setkali, což může být pouze řešení úloh doma. Takže je tento výsledek asi logický a nevyhnutelný, i když je samozřejmě otázkou, jestli jsou současné podíly ty maximální rozumně dosáhnutelné.

Diplomová práce na zpětnou vazbu FYKOSu

Celý název diplomové práce: Fyzikální korespondenční seminář na MFF UK – reflexe a rozvoj

  • Autor: Karel Kolář
  • Vedoucí práce: Vojtěch Žák (KDF)

Diplomová práce byla realizovaná v letech 2012 až 2014 a obhájena v září 2014.

Hlavní cíl/idea/sen: Získat zpětnou vazbu od současných i minulých řešitelů FYKOSu. Zjistit, co děláme skvěle, co dobře a co tak hrozně, že bychom to dělat neměli. Na základě toho navrhnout vylepšení, která se pak v rámci FYKOSu realizují.

Sběr dat se skládal ze dvou částí. Jednou byly rozhovory s účastníky a organizátory FYKOSu. Druhou částí je dotazník, jehož sběr dat běžel od 13. 1. 2014 do 1. 2. 2014 na adrese fykos.vyplnto.cz. Vyplnit ho mohli jak účastníci, tak organizátoři FYKOSu (i historičtí) a dokonce měl i kratší variantu pro neřešitele, kteří by chtěli vyjádřit názor na FYKOS. Třetí částí, z hlediska získávání dat přímo od účastníků, byly e-maily s dotazem na studijní a profesní kariéru.

Hlavním výsledkem práce je diplomová práce, která je veřejně dostupná v repozitáři prací (pdf ke stažení).

Tímto bych chtěl poděkovat všem, co se podíleli na této práci a to jednak tím, že vyplnili dotazník či odpověděli nějaké otázky e-mailem. Když se na práci s odstupem času člověk dívá, tak ne všechno se podařilo realizovat, co bylo za návrhy, ale něco se podařilo a navíc nyní existuje alespoň nějaký podrobnější přehled toho, jací jsou/byli účastníci FYKOSu. — Karel Kolář

"Přídavek"

Do diplomové práce nebylo zařazeno zpracování zcela všech otázek, protože práce byla už tak dost rozsáhlá. Tak zde uveďme alespoň něco málo dalšího - naleznete to zvláštní stránce.

Něco dalšího?

Kdyby měl někdo zájem o zveřejnění nějakých statistik týkajících se buď dat, co jsem sebral v rámci diplomové práce či takových, které se dají snadno souhrnně získat z toho, jak účastníci řešili, tak se mi můžeš ozvat na e-mail. Samozřejmě nebudu poskytovat údaje o jednotlivých účastnících. Ale statistiky FYKOSu mě zajímají a když to bude zajímat i někoho dalšího a vymyslí třeba nějakou další zajímavou statistiku, tak budu rád. — Karel Kolář

1)
Tento součet může být větší než 1, protože podíl věrných se počítá z počtu řešitelů minulého roku, kteří neodmaturovali.
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz