Vyhledávání úloh

astrofyzika (6)biofyzika (1)chemie (1)gravitační pole (1)hydromechanika (3)kmitání (4)matematika (8)mechanika hmotného bodu (6)mechanika plynů (3)mechanika tuhého tělesa (2)molekulová fyzika (1)geometrická optika (5)ostatní (6)relativistická fyzika (1)statistická fyzika (7)termodynamika (5)vlnění (4)

1. Série 22. Ročníku - S. princip ekvivalence

* Jaké by musely nastat podmínky, aby Galileův pokus nevyšel? Šikmá věž v Pise je vysoká $h$ =55m$$, předpokládejte, že obě koule mají poloměr $R$ = 8 \;\mathrm{cm}$ a že jedna koule je vyrobena z olova o hustotě $ρ$ = 11300 kg\cdot m^{ − 3}$$. Jakou hustotu by musela mít druhá koule, aby rozdíl v časech dopadu obou koulí byl větší než $ΔT$ = 0.3 s$?$

  • S jakou přesností ověřuje původní Eötvösovo měření rovnosti poměru gravitační a setrvačné hmotnosti pro neutrony a protony, pokud ve dřevě tvoří neutrony 50 procent hmotnosti, zatímco v platině 60 procent hmotnosti? Zanedbejte hmotnost elektronů a vazebné energie.
  • Ověřte užívaný předpoklad o tom, že v Budapešti je $g_{s}$ v porovnání s $g$ zanedbatelné.

Zadali autoři seriálu Jakub Benda a Pavel Motloch.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz