Úlohy

Vyhledávání

astrofyzika (2)biofyzikla (1)gravitační pole (1)hydromechanika (3)kmitání (2)matematika (3)mechanika hmotného bodu (5)mechanika plynů (2)machanika tuhého tělesa (2)molekulová fyzika (1)geometrická optika (3)ostatní (3)relativistická fyzika (1)statistická fyzika (6)termodynamika (4)vlnění (4)

2. Série 22. Ročníku-4. ... do nekonečna a~ještě dál(0 bodů)

Bohatý vesmírný turista si zaplatil výlet do hlubokého vesmíru. Raketa vyletí ze Země a rovnoměrně zrychluje se zrychlením $a$, což si turista může ověřit například pouštěním míčku. Nudnou cestu si krátí zíráním ze zadního okénka, pozorováním Země. Po nějaké době (Jaké? Aspoň řádový odhad.) se mu začne zdát, že něco není v pořádku – Země se pomalu přestává zmenšovat. Z toho usoudí, že raketa zpomaluje, což neodpovídá tomu, že raketa stále má zrychlení $a$. To ale turistu nenapadne a rozlobeně jde za kapitánem požadovat vysvětlení. Co mu kapitán řekne?

Předpokládáme, že turista vidí celé elektromagnetické spektrum a má železné nervy a pozorování vydrží.

vlněnírelativistická fyzika

2. Série 22. Ročníku-S. ... Young a vlnová povaha světla(0 bodů)

figure

K zadání úlohy

 

  • Jaký tvar interferenčních proužků na stínítku byste očekávali v následujícícho dvou sestavách? Najděte rovnice křivek maximální intenzity a zkuste jich několik načrtnout.
  • Ukažte, jak by dopadl Youngův experiment, jestliže by se světlo chovalo podle Newtonových představ (tzn. difrakce ano, interference ne). nezapomeňte vzít v úvahu různý úhel dopadu světla na různá místa stínítka.
  • Užitím vyloženého kvantověmechanického popisu určete rozložení intenzity, jaké by dostal Jöhnsson při použití čtyřštěrbiny (tedy čtyř úzkých rovnoběžných ovorů rozmístěných ve vzdálenostech $b$ od sebe). Načrtněte reprezentativní úsek grafu a okomentujte přednosti většího počtu otvorů.
vlnění

1. Série 1. Ročníku-3. ... klavír(0 bodů)

Předpokládejte, že vlastníte výborný koncertní klavír. Chcete ho nechat naladit. Pozvete nejlepšího ladiče pian. Ten ladí klavír tak, že porovnává zvuk klavíru a etalonu (ladičky). Jak dlouho mu bude trvat perfektní naladění klavíru?

  • zhruba hodinu,
  • zhruba den,
  • zhruba týden,
  • zhruba měsíc,
  • nekonečně dlouho.
vlnění

1. Série 1. Ročníku-4. ... houkající lokomotiva(0 bodů)

Po přímé trati jede houkající lokomotiva rychlostí $v$. Klidová frekvence píšťaly lokomotivy je $f$. Ve vzdálenosti $l$ od trati stojí pozorovatel.

  • Určete závislost slyšené frekvence $f$ na čase (předpokládejte, že v $t$ = 0 je lokomotiva nejblíže k pozorovateli).
  • Specielně vyšetřete závislost $f(t)$ na $l$ (vzdálenost pozorovatele).

Poznámka. Předpokládejte, že okolní vzduch je v klidu.

vlnění
Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Partneři

Pořadatel

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz