Vyhledávání úloh podle oboru

Databáze úloh FYKOSu odjakživa

astrofyzika (85)biofyzika (18)chemie (23)elektrické pole (71)elektrický proud (75)gravitační pole (81)hydromechanika (146)jaderná fyzika (44)kmitání (57)kvantová fyzika (31)magnetické pole (43)matematika (89)mechanika hmotného bodu (298)mechanika plynů (87)mechanika tuhého tělesa (221)molekulová fyzika (71)geometrická optika (78)vlnová optika (65)ostatní (167)relativistická fyzika (37)statistická fyzika (21)termodynamika (154)vlnění (51)

geometrická optika

(9 bodů)4. Série 30. Ročníku - 5. divná atmosféra

Zažili jste už někdy takovou divnou atmosféru? Do určité výšky je v ní rychlost šíření světla konstantní $v_{0}$ a od určité hranice se rychlost šíření světla začne lineárně zvětšovat podle vztahu $v(Δh)=v_{0}+kΔh$. V jednom místě, právě ve výšce, kde se začala měnit rychlost světla, vyšleme světelné paprsky pod všemi možnými úhly směrem nahoru. Ukažte, že se budou všechny paprsky pohybovat po částech kružnic a určete poloměry těchto kružnic. Také určete vzdálenost od místa vypuštění paprsků, kde se paprsky vrátí do původní výšky.

Jakub chce vedieť, aké by to bolo plávať pod ľadom.

(2 body)6. Série 29. Ročníku - 2. dioptrická

Pikošova kamarádka nosí brýle. Když si je nasadí, její oči se zdají menší. Je krátkozraká či dalekozraká? Svou odpověď dobře zdůvodněte.

Pikoš se jí zadíval hluboko do očí.

(5 bodů)2. Série 29. Ročníku - 4. svítíme si na zrcadla

Máme optickou soustavu tvořenou třemi polopropustnými zrcadly v jedné ose za sebou. Každé zrcadlo by samo o sobě polovinu dopadajícího záření propustilo a polovinu odrazilo. Jaká část světla celkově projde naší optickou soustavou?

Bonus: Vyřešte úlohu pro $n$ zrcadel.

Karel se prohlížel v zrcadle.

(4 body)1. Série 29. Ročníku - 4. čočka smrti

Představte si, že kolem Slunce obíhá po kruhové dráze spojná čočka o průměru rovném slunečnímu průměru, jejíž ohnisko obíhá s dostatečnou přesností po oběžné dráze Země. Určete, jak moc čočka Zemi sežehne během jednoho svého oběhu (tj. kolik jí předá sluneční energie), bude-li obíhat kolem Slunce ve vzdálenosti Merkuru, a porovnejte tento výsledek se stavem, kdy bude obíhat ve vzdálenosti Venuše.

Bonus: Uvažujte navíc zatmění, které čočka při oběhu způsobí.

Mirek chtěl použít čočku k fokusaci paprsků ze Slunce během zatmění.

(5 bodů)5. Série 28. Ročníku - 5. plavala čočka po vodě

Na hladině vody plove tenká bikonkávní (dvojvypuklá) čočka z lehkého materiálu. Poloměry křivosti obou povrchů jsou $R=20\;\mathrm{cm}$. Určete vzdálenost mezi obrazovým a předmětovým ohniskem čočky, jestliže index lomu vzduchu nad čočkou je $n_{a}=1$, index lomu materiálu čočky je $n_{l}=1.5$ a index lomu vody je $n_{w}=1.3$.

Bonus: Předpokládejte, že se jedná o čočku tloušťky $T=3\;\mathrm{cm}$, uvnitř níž je symetricky umístěna vzduchová dutina tvaru bikonkávní čočky s poloměry křivosti $r=50\;\mathrm{cm}$ a tloušťkou $t=1\;\mathrm{cm}$.

Mirek nezapomněl na všemi oblíbenou optiku.

(5 bodů)1. Série 28. Ročníku - P. Měsíc z Marsu

Může být někdy vidět Měsíc z Marsu pouhým okem? Svou odpověď podpořte náležitými výpočty.

Kuba chtěl být stručný.

(4 body)6. Série 26. Ročníku - 3. utopená čočka

Jestliže do vzdálenosti $p$ od tenké čočky vyrobené ze skla o indexu lomu $n_{s}$ umístíme předmět, podaří se nám zachytit jeho obraz na stínítku ve vzdálenosti $d$ od ní. Čočku a předmět beze změny vzájemné vzdálenosti poté ponoříme do kapaliny o indexu lomu $n$. Za jakých podmínek budeme nyní schopni zachytit obraz předmětu na stínítko a v jaké vzdálenosti $x$ od čočky to bude?

Pikoš se utopil i s brýlemi.

(2 body)2. Série 25. Ročníku - 1. chromohrátky

Jak by vypadala duha, kdyby místo deště ze sladké vody pršel třeba olej, kyselina sírová nebo sklo?

Dominika viděla duhu.

(2 body)2. Série 25. Ročníku - 2. zelený skřítek

Co uvidí člověk, když si stoupne na konec duhy?

Dominika se zadívala do duhy.

(8 bodů)2. Série 25. Ročníku - E. čočkování

V obálce jste spolu se zadáním dostali i dvě čočky. Vaším úkolem je změřit jejich parametry - druh a ohniskovou vzdálenost.

Poznámka: Pokud nejste stávající řešitelé FYKOSu, ale máte zájem se jimi stát, pak neváhejte a objednejte si čočky až domů. A to s dostatečným předstihem, aby vám stihly dojít včas. Objednávejte na emailu <tt>cocky@fykos.cz</tt>.

Karel vykradl katedru didaktiky fyziky.

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací

Pořadatelé a partneři

Pořadatel

Pořadatel MSMT_logotyp_text_cz

Generální partner

Hlavní partner

Partner

Mediální partner


Created with <love/> by ©FYKOS – webmaster@fykos.cz